APK-plicht vervallen voor auto’s van 50 jaar en ouder

Voor de klassieke auto’s die op 01-01-2021 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, is de APK plicht komen te vervallen.

Eigenaren/houders van voertuigen met een leeftijd van 50 jaar of ouder ontvangen vanaf 1-1-2021 een APK-vrijstellingsbrief van de RDW. Het aantal voertuigen met een APK-vrijstelling loopt iedere dag op, omdat een voertuig verjaart. Daarom wordt iedere dag een controle uitgevoerd op het register en eventuele vrijstellingsbrieven verstuurd.
Vanaf de datum dat het voertuig 50 jaar oud is, krijgen voertuigeigenaren geen APK- herinneringsbrief meer. Ook niet als deze voertuigen op vrijwillige basis gekeurd zijn.

Voor een groep eigenaren die meerdere klassieke auto’s bezitten en er zelden of nooit mee rijden is dat een aanwinst.

Voor de categorie die hun klassiekers ook echt gebruiken, vernemen wij veel minder enthousiasme over de APK vrijstelling. Zij willen dat hun klassieke auto altijd in een goede staat van technisch onderhoud verkeerd en bovenal de veiligheid blijven garanderen. De APK keuring is voor die groep een bevestiging dat hun klassieke auto aan alle wettelijke regels voldoet. Het wil echter niet zeggen dat de klassieke auto dan in een optimale (technische) conditie verkeerd. Veel technische zaken die niet APK gerelateerd zijn, kunnen wel degelijk voor storingen zorgen. Denk aan bijv. de ontsteking of een probleem met carburateurs.

Onze klanten weten uit ervaring dat Garage De Basis bij elk werkplaatsbezoek hun klassieke auto technisch controleert en wij de klant informeren over onze bevindingen en toestemming vragen om de werkzaamheden te mogen uitvoeren.

De reviews die onze gewaardeerde klanten op onze website hebben geplaatst, geven een goede indruk hoe wij als Garage De Basis al jaren lang onze werkzaamheden en diensten naar volle tevredenheid aanbieden.